Jobba som återförsäljare av motorcyklar

Om du är återförsäljare av motorcyklar känner du säkert till hur viktigt det är att ha en bra organisation och säkerhet på arbetsplatsen. Som aktiv i motorbranschen finns det en risk att du kommer i kontakt med kemikalier vilket kräver särskilda åtgärder för att skapa en god arbetsmiljö. Du kan också behöva tänka på säkerhet vad gäller förvaring av viktiga dokument, nycklar och andra tillbehör till motorcyklarna.

Hos Creone nyckelförvaring hittar du bra lösningar för att hålla koll på och skydda alla fordonsnycklar från obehörig åtkomst. Alla nyckelskåp från Creone har kodlås vilket gör att du enkelt kan bestämma vilka av de anställda som ska ha tillgång till vissa av nycklarna. Med en avancerad IoT-plattform som lagras på Microsoft Azure får du också ett av de bästa administrationsverktygen för nyckelhantering på marknaden.

Håll koll på nycklarna

  • Real,Estate,Agent,Giving,Keys,To,Apartment,Owner,,Buying,SellingMed många nycklar på företaget är det viktigt att hålla koll på vilka som hör till vilket lås, samtidigt som du behöver skydda nycklarna från obehörig åtkomst.
  • Detta sker mest effektivt med hjälp av ett förvaringsskåp som kan låsas på ett säkert sätt.
  • På så vis har du alltid enkel tillgång till fordonsnycklarna, samtidigt som tillgången till nyckelskåpet kan delegeras till endast ett fåtal personer i stället för hela arbetsstyrkan.

Skapa en god arbetsmiljö

Trygghet, säkerhet och rätt arbetsdelegering är av stor vikt inom motorbranschen. På senaste tiden har arbetsmiljön förbättrats mycket, där moderna lokaler, verktyg och hjälpmedel har ersatt sämre arbetsförhållanden. Men det finns fortfarande en hel del risker för den som säljer eller reparerar motorfordon. De kan komma i kontakt med farliga kemikalier, exponeras för upphettade lacker, oljor och rengöringsmedel. Som återförsäljare av motorcyklar är det därför viktigt att du ser till att dina lokaler har god ventilation och att du erbjuder bra arbetskläder till medarbetarna. För en god allmänventilation krävs en viss storlek på det luftflöde som når lokalen, samt att du undviker fuktskador.

Motorcyklar är stöldbegärliga

Många motorfordon är stöldbegärliga och det är vanligt med motorcykelstölder och buskörning av ungdomar. Kriminella personer som stulit motorcyklar är enligt polisen enkla att känna igen då de ofta saknar skyddsutrustning. Genom att hålla nycklarna åtskilda från fordonen och säkert inlåsta kan du minska risken för stölder. Även om tjuvarna begår inbrott för att nå dina motorcyklar får de svårt att köra iväg med dem utan nycklar till fordonen.