Öppna en bilfabrik

Om du har planerat att öppna en bilfabrik då finns det många olika verktyg och maskiner du kan behöva köpa till verksamheten. När du ska sätta ihop en bil eller motorcykel behöver du svetsar för att få ihop de olika delarna. Du kan också behöva lägga ner mycket av din budget på att köpa in andra inventarier som är nödvändiga för att kunna framställa fordonen.

Med en materialhanterare från Zeppelin kan du enkelt och säkert lyfta olika fordonsdelar från och till delar av din tillverkningslokal. Dessa materialhanterare kommer från märket Cat och är särskilt designade för att klara krävande förhållanden. De är stabila, kraftfulla och effektiva och finns i många olika format och modeller. Om din bilfabrik har begränsade utrymmen kan du här hitta materialhanterare som håller hög kvalitet när det gäller arbete inomhus.

Tillverka elbilar

Tesla har nyligen börjat bygga sin första fabrik i Europa, med perfekt läge i staden Grünheide som ligger en bit österut från Berlin. Här ska fabriken med tiden tillverka en halv miljon bilar varje år och ger därmed många nya arbetstillfällen för lokalbefolkningen. Samtidigt som det är en utmärkelse för Tyskland att nykomlingen Tesla söker sig just dit så innebär Elon Musks bilfabrik också konkurrens för de tyska biltillverkarna.

Använd robotar i bilfabriken

Trots att bilindustrin robotiseras allt mer kommer det ändå ständigt att behövas fler fabriksarbetare. I Nystads bilfabrik används i nuläget 600 industrirobotar, som främst utför arbeten kring målning och karosser. Tillverkaren har valt att använda robotar på dessa områden då arbetsuppgifterna är repetitiva, vilket innebär att samma moment behöver utföras om och om igen på ett korrekt och kvalitetsmässigt sätt.

Brist på material

Den italienska bilindustrin har varit pressad under den senaste tiden, vilket beror på att det har rått brist på halvledare. Produktionen har stoppats i flera anläggningar och Fedinando Uliano från det italienska bilfacket menar att nedstängningen detta år är mycket värre än vid föregående tillfällen. Tillverkarna har valt att skapa alternativ till kunderna där vissa bilar har utrustning som inte är lika avancerad som hos övriga. En del har också valt att framställa bilar men ställt av dem för att montera in vissa av delarna vid ett senare datum.